Vertaistukiryhmä nuorille koulussa

JOHDATTELU

Monet kouluikäiset nuoret eivät uskalla hakea apua omiin henkisiin pulmiin tai aliarvioivat omat ongelmansa elämässä. Tämän sukupolven nuoret usein pelkäävät, että jos he puhuvat omista ongelmista, heidät leimataan huomionhakijaksi tai hulluksi. Ongelmiin ei uskalleta hakea apua tarpeeksi ajoissa ja siitä ne lähtevät suurenemaan ja vaikuttamaan enemmän nuorten elämään. Nuorille pitäisi madaltaa kynnystä mennä puhumaan psykologeille ja avautumaan. Jos tehtäisiin vertaistukiryhmä nuorille, jossa olisi helppo puhua, se auttaisi ehkäisemään mahdollisia arkisten pulmien kehittymistä mielenterveysongelmiksi.

RATKAISUEHDOTUS

Kouluvälitunneilla järjestettäisiin oppilaille vertaistukiryhmä, koulun työntekijän vetämänä, jossa joka kerta olisi uusi aihe josta keskustella. Nuoret voisivat itse ehdottaa aiheita seuraavalle tapaamiselle. Tapaamisia voisi olla esim. kerran viikossa. Aiheita voisi olla esim. läksyjen teko aikaansaaminen, yksinäisyys tai ystävyyssuhteet.

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Asia on laitettu vireille (HEL 2020-000662) 20.1 2020 ja valmistelussa

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi

Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707


Kategoria:
Hyvinvointi ja tasa-arvo

Kommentit

comments