Venäjä ja ruotsi tasa-arvoisiksi peruskoulussa

Venäjä ja ruotsi tasa-arvoisiksi peruskoulussa

Tämä aloite sai viime vuoden RuutiBudjetti-prosessin kouluäänestyksissä 9,6 prosentin kannatuksen alueellamme.
Tällä aloitteella haluamme tuoda nuorten äänen pakkoruotsia vastaan kuuluviin. Koemme, että olisi paljon parempi, jos nuori saisi itse valita opiskeleeko hän ruotsia vai venäjää. Venäjää puhutaan maailmalla todella paljon, tosi paljon enemmän kuin ruotsia ja siksi venäjän opiskelusta olisi varmasti enemmän hyötyä nuorelle hänen tulevaisuuttaan ajatellen. Olisi hyvä, että nuori saisi itse miettiä kumman kielen oppimiseen hänellä on enemmän kiinnostusta ja motivaatiota. Pakkoruotsin opiskelu on monelle nuorelle hankala asia (sitä jopa ihan vihataan) ja juuri motivaation puuttuminen sellaisen kielen opiskeluun, josta ei koe hyötyvänsä, tuottaa monelle hankaluuksia (esim. koulussa voi muuten mennä hyvin, mutta huono ruotsin numero vaikuttaa negatiivisesti koko muuhun todistukseen ja näin keski-arvo laskee). Jos nuorelle annettaisiin pakkoruotsin sijasta mahdollisuus valita kahden kielen väliltä, voisi se vaikuttaa positiivisesti nuorten asenteisiin koko koulua ja koulunkäyntiä kohtaan.

Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Aloite on käsittelyssä ja kirjattu Kirjattu Ahjoon dnro HEL 2018-004281.


Kategoria:
Koulu ja opiskelu

Kommentit

comments