Valaistusta Kannelmäen ja Malminkartanon alueille

2017 RUBUfest-pajoissa otimme esille Kannelmäen ja Malminkartanon turvallisuuden, jossa selvisi että alueilla ei ole nuorten mielestä tarpeeksi valaistusta. Alueen vanhemmatkin ovat sitä mieltä, että joissain paikoissa on liian pimeää kävellä esim. illalla kotiin. Huono valaistus tuo nuorille sekä vanhemmille turvatonta ja pelokasta tunnetta. Haluamme että nuoret voivat kävellä, viettää vapaa-aikaa yms. murehtimatta siitä mistä ja minne he menevätkin.

Kysyimme 17.1.2018 Kannelmäen-liike ja Malminkartanossa tapahtuu Facebook-sivuilla, että minne valaistusta kaivattaisiin. Saimme jo lyhyessä ajassa, erittäin paljon kommentteja, joissa kerrottiin paikkoja ja kehuttiin aloitetta. Huomasimme myös samalla, että suurin osa paikoista oli paikkoja joissa nuoret kävelevät päivittäin tai jopa viettävät esim. vapaa-aikaa.

Paikkoja Kannelmäessä joihin kaivattiin valaistusta:
– Juna-aseman sillan alla
– Pelimannintien alikulkutunnelit (Klaneettitien bussipysäkin kohdalla)
– Hammaslääkärin – juna-aseman välissä oleva tie
– Kanneltie
– Sitratorin R-kioskin viereen ja Kannel Pubin eteen
– Kanneltalon taakse
– Jouhipolulta Urkupillintielle
– Pasuunapuistoon
– Mätäjoelle

Paikkoja Malminkartanossa joihin kaivattiin valaistusta:
– Apollon pihalle
– Von Glanin puistoon
– Mätäjoelle
– Heppatallin ja omenatarhan välinen metsäpätkä
– Malminkartanon Nuorisotalolle päin menevä tie
– Valaistusta aseman läheisen Alepan sivuille ja taakse
– Piika puistoon

Olisimme todella kiitollisia ja iloisia jos auttaisitte meitä alueiden nuoria sekä samalla vanhempia, hyväksymällä aloitteemme ja auttaisitte meitä viemään asian eteenpäin.

Terveisin Kannelmäen ja Malminkartanon nuoret.

Sijainti:
Kannelmäen Nuorisotalo, Klaneettitie 5, 00420 Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

29.05.2018 Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, jossa esitetään lisää valaistusta Kannelmäen ja
Malminkartanon alueille

Lausuntoehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kannelmäen ja Malminkartanon valaistusta tarkasteltiin nuorten aloitteen mukaisesti seuraavasti.

Kannelmäen kohteet

Juna-aseman sillan alla:
Nuorten aloiteasematapahtumassa paikaksi täsmentyi Mätäjoen ylittävän sillan Kannelmäen aseman puoleinen pää. Siellä oli yksi valaisin kääntynyt (kuva liitteessä 1). Valaisin käännetään takaisin oikeaan suuntaan ja sen alapuolelle lisätään valonheitin, jotta valoa saadaan myös sillan alle

Pelimannintien alikulkutunnelit (Klaneettitien bussipysäkin kohdalla):
Pelimannintien kaikkien alikulkutunneleiden vanhat valaisimet uusittiin ledivalaisimiksi vuonna 2016. Tilanteen pitäisi olla kunnossa, mutta tarpeen vaatiessa valaistusta lisätään.

Hammaslääkärin–juna-aseman välissä oleva tie:
Jalankulkureitin suora osuus valaistuu viereisen kadun valaisimien takavaloilla. Mutkittelevalle kohdalle sijoitetun valaisimen ympärille oli kasvanut haapa ja valaisimen lasi ja lamppu puuttuivat (kuva liitteessä 2). Puu poistetaan ja valaisin korjataan. Jalankulkureitin valaistustasot tarkistetaan syksyllä ja tarvittaessa lisätään reitin suoraa osuutta valaisemaan yksi tai kaksi valaisinta.

Kanneltie:
Kanneltien suurpainenatriumlamppuvalaisimien optiikoista useat olivat palaneet tummiksi. Kadun valaisimet vaihdetaan uusiksi ledivalaisimiksi.

Sitratorin R-kioskin viereen ja Kannel Pubin eteen:
Nykyisiin valonheitinpylväisiin lisätään toiset valonheittimet.

Kanneltalon taakse:
Kanneltalo vaihtaa nykyiset vanhat purkauslamppuvalaisimet uusiin ledivalaisimiin.

Jouhipolulta Urkupillintielle:
Kannelmäen liikuntapuiston halki kulkevalle puistoraitille on toivottu valoa aikaisemminkin. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntayksikkö on rakentamassa puistoraitille valaistuksen, joka toteutetaan viimeistään vuonna 2020 (kuva liitteessä 3).

Pasuunapuisto:
Puiston valaisimet vaihdetaan uusiin ledivalaisimiin.

Mätäjoelle:
Mätäjoella on varsin laaja puistoraitti- ja valaistusverkosto. Kannelmäen ja Malminkartanon kohta on lepakkoaluetta, eikä valaistusta siten enää voida lisätä nykyisestä.

Malminkartanon kohteet

Apollon pihalle:
Rakennukselle ja sen pihalle on suunnitteilla peruskorjaus, joten uutta pihavalaistusta ei tässä vaiheessa rakenneta.

Von Glanin puistoon:
Vain toista puiston pääraittia valaistaan. Puutteellinen puistovalaistus uusitaan ja sitä laajennetaan peruskorjauksen yhteydessä.

Mätäjoelle:
Mätäjoella on varsin laaja puistoraitti- ja valaistusverkosto. Kannelmäen ja Malminkartanon kohta on lepakkoaluetta, eikä valaistusta siten enää voida lisätä nykyisestä.

Heppatallin ja omenatarhan välinen metsäpätkä:
Kyseinen paikka on osa laajempaa edellä mainittua lepakkoaluetta, eikä valaistusta siten enää voida lisätä nykyisestä.

Malminkartanon Nuorisotalolle päin menevä tie:

Malminkartanon entinen nuorisotalo puretaan ja korvataan uudella rakennuksella, joten uutta piha-valaistusta ei tässä vaiheessa rakenneta. Nuorten aloiteasematapahtumassa saatiin lisätäsmennys, että reitillä on hämärää myös Puustellinpolulla. Sen valaistusta parannetaan kahdella uudella valaisimella. Puustellinpolun valaisimia varjostavat oksat karsitaan.

Valaistusta aseman läheisen Alepan sivuille ja taakse:

Kyseessä on kaksi tonttialuetta (kuvat liitteissä 4 ja 5). Päiväkatselmuksen perusteella valaisimia vaikutti olevan riittävästi. Rakennusvalvonta on yhteydessä kiinteistöihin ja varmistaa, että nykyiset valaisimet huolletaan tarvittaessa.

Piianpuistoon:
Puiston valaistus uusittiin vuonna 2014 ja huollettiin viime vuonna, joten tilanteen tulisi olla nyt kunnossa itse puiston osalta. Puistoon johtavalle Puustellinpolulle rakennetaan kaksi uutta valaisinta. Aloiteasematapahtumassa tuli lisäksi esille, että kulkureitti puistoon Arentipolun suunnasta on jonkin verran hämärä. Sen valaistustasot mitataan syksyllä ja valaistusta parannetaan tarvittaessa. Aloiteasematapahtumassa tuli myös esille, että alueen yleispimeyttä pahentaa se, että puiston eteläpuolella on purettavan nuorisotalon sekä peruskorjattavan Apollon koulun laajat ja hämärät pihat. Lisäksi puiston koillispuolella on tyhjä
tontti, jonne nyt ollaan paraikaa rakentamassa. Alueen yleistilanne kuitenkin parantunee, kun uudet rakennukset valmistuvat ja koulun ja sen pihan peruskorjaus on tehty.

Esittelijän perustelut

Nuorten aloite

2017 RUBUfest-pajoissa Ruuti otti esille Kannelmäen ja Malminkartanon turvallisuuden, jossa selvisi, että alueilla ei ole nuorten mielestä tarpeeksi valaistusta. Edelleen kysyttiin 17.1.2018 Kannelmäen-liike ja Malminkartanossa tapahtuu Facebook-sivuilla, että minne valaistusta kaivattaisiin. Aloitteisiin saatiin lisätäsmennyksiä 3.5.2018 nuorten aloiteasematapahtumassa Kaupunginmuseolla.

Paikkoja Kannelmäessä joihin kaivattiin valaistusta:
- Juna-aseman sillan alla
- Pelimannintien alikulkutunnelit (Klaneettitien bussipysäkin kohdalla)
- Hammaslääkärin–juna-aseman välissä oleva tie
- Kanneltie
- Sitratorin R-kioskin viereen ja Kannel Pubin eteen
- Kanneltalon taakse
- Jouhipolulta Urkupillintielle
- Pasuunapuistoon
- Mätäjoelle.

Paikkoja Malminkartanossa joihin kaivattiin valaistusta:
- Apollon pihalle
- Von Glanin puistoon
- Mätäjoelle
- Heppatallin ja omenatarhan välinen metsäpätkä
- Malminkartanon Nuorisotalolle päin menevä tie
- valaistusta aseman läheisen Alepan sivuille ja taakse.
- Piika puistoon.
-
Lausuntopyyntö
Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kaupunkiympäristölautakunnalta nuorten aloitteesta, jossa esitetään lisää valaistusta Kannelmäen ja Malminkartanon alueille 29.5.2018 mennessä.

Esittelijä kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho

Lisätiedot Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39559. olli.markkanen(a)hel.fi

Liitteet tallennetaan myöhemmin.


Kategoria:
Kaupunki ja kaupunkiympäristö

Kommentit

comments