Rakennuksiin enemmän aurinko- ja tuulivoimaloita

Ilmastonmuutos on todellinen uhka, joka tarvitsee toimia. Ilmastonmuutos ei tule vaikuttamaan ainoastaan nykyiseen nuoreen sukupolveen vaan myös moniin tuleviin. On myös muistettava, että kaupungeilla ja energiaratkaisuilla on erittäin suuri merkitys, mikäli ilmastonmuutosta halutaan hillitä. Helsingin kaupunki voisikin ottaa uusia toimia hillitäkseen ilmastonmuutosta ja vähentääkseen päästöjään.

Voisiko Helsinki asentaa aurinkopaneeleita ja pieniä tuulivoimaloita kaikkiin niihin rakennuksiin, joihin teknisesti, hallinnollisesti ja muista syistä on mahdollista? Mielestäni voisi. Tällä aloitteella ehdotankin, että Helsinki asentaisi aurinkopaneeleita ja pieniä tuulivoimaloita kaikkiin niihin rakennuksiin, joihin on mahdollista. Toimenpide maksaisi itsensä aikanaan takaisin aurinko- ja tuulivoimaloiden tuottaessa riittävästi energiaa.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Aloite on kirjattu diaarinumerolla: HEL 2019-001420
Asia on vireillä ja valmistelussa: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi


Kategoria:
Kaupunki ja kaupunkiympäristö

Kommentit

comments