Oppilaskunnan hallitukset valittava yleiskokouksella

Nykyään peruskoulun oppilaskunnan hallitus valitaan luokkaedustuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallitukseen valitaan yksi tai kaksi edustajaa jokaiselta luokalta. Mielestämme tämä ei toimi, koska luokat ovat erikokoisia ja toisilla luokilla voi olla enemmän hallituksessa työskentelystä kiinnostuneita oppilaita kuin toisilla.

Yleiskokous tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi asettua ehdolle luokasta riippumatta. Tämän jälkeen oppilaskunta äänestää edustajansa hallitukseen vuosikursseittain yleiskokouksessa. Yleiskokous järjestettäisiin kolmessa osassa koulupäivän aikana niin, että yksi tunti per vuosiryhmä. Yleiskokouksessa ehdokkaat pitävät lyhyet puheenvuorot.

Nykyinen systeemin on käytössä luultavasti sen takia, että info kulkisi jokaiselle luokalle ja jokainen luokka tulisi kuulluksi hallituksessa. Jokaisella koululla on kuitenkin myös oma yleisradio, mitä hallitus voi käyttää kun tarvitsee antaa infoa muille oppilaille.

On tärkeää, että kaikkien oppilaiden ääni tulee kuulluksi koulun päätöksenteossa. Tämän vuoksi koulun tulee osallistaa kaikkia luokkia jollain tavalla, vaikka välttämättä kaikista luokista ei saada edustusta hallitukseen. Kokousten tulisi olla avoimia niin, että kuka tahansa pääsisi kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Osa kokouksista voisi olla koulupäivän jälkeen, jolloin kuka tahansa voisi vapaasti mennä kokoukseen. Osa kokouksista taas olisivat koulupäivän aikana, jolloin niihin pääsee paikalle, jos on jotain tiettyä asiaa. Näin ehkäistään turhat poissaolot.

Ydinajatus on se, että hallitukseen pääsisivät ne henkilöt, joita oikeasti kiinnostaa vaikuttaminen. Yleiskokous ehkäisisi “läpällä” ehdolle asettumista.

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Kategoria:
Koulu ja opiskelu

Kommentit

comments