Nuorisoneuvoston ikäskaalaa uudistettava

Helsingin nuorisoneuvostoon voi hakea kuka tahansa helsinkiläinen nuori, kunhan hän on syntynyt oikeaan aikaan. Nuorisoneuvostossa päätetään asioita, jotka koskettavat alaikäisten lisäksi juuri täysi-ikäistyneitä nuoria. On siis erikoista, että nuorisoneuvostoon ei voi hakea 18-vuotiaana, vaikka se voisi olla oiva kanava päättää asioista Helsingin kaupungissa. Läheskään kaikki vaikuttamisesta kiinnostuneet nuoret eivät ole valmiita sitoutumaan puolueeseen vielä 18-vuotiaana. Näistä syistä johtuen ehdotan, että nuorisoneuvostoon hakukelpoisten ikäskaalaa uusitaan. Uudistuksen myötä nykyisen rajoitusta muutetaan antamaan mahdollisuus myös yhtä ikävuotta vanhemmille asettua ehdolle nuorisoneuvoston vaaleissa.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Aloite kirjattu diaarinumerolla: HEL 2019-000287

Aloite vireillä ja valmistelussa: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi


Kategoria:
Muut aloitteet

Kommentit

comments