Nuorisoneuvostolle aloiteoikeus kaupunginvaltuustolle

Helsingin nuorisoneuvostolla ei ole oikeutta tehdä aloitteita kaupunginvaltuustolle, mikä on todella suuri sääli. Valtuustoaloitteen tekeminen olisi todella mahtava edistysaskel nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantamisen saralla. Näin nuorisoneuvosto voisi saada konkreettisen keinon kaupungissa olevan epäkohdan korjaamiseksi, koska tällöin nuorisoneuvosto ei olisi yksittäisten hyväntahtoisten kaupunginvaltuutettujen varassa.

Asian suhteen Helsinki on jälkijunassa: 13.9.2018 julkaistussa tiedotteessaan Nuorisovaltuusto jo lähes jokaisessa kunnassa Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry kertoo, että Aluehallintovirastojen tekemässä kyselyssä “aloiteoikeuden valtuustolle tarjoaa tavalla tai toisella 60% vastanneista kunnista”. Suomen suurimpana kaupunkina Helsingin pitäisi huolehtia paremmin nuorten vaikuttamismahdollisuuksista.

Näistä perusteluista johtuen ehdotan, että Helsingin kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin, joiden seurauksena Helsingin nuorisoneuvosto saisi aloiteoikeuden kaupunginvaltuustolle.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:n tiedote:
http://www.nuva.fi/tiedotteet/2018/9/13/tiedote-nuorisovaltuusto-jo-lhes-jokaisessa-suomen-kunnassa?rq=lautakunta

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Aloite on kirjattu diaarinumerolla: HEL 2019-001647

Asia on vireillä ja valmistelussa: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi


Kategoria:
Muut aloitteet

Kommentit

comments