Nuorille tarjottava maksuton alkusammutuskurssi

Kaikille helsinkiläisille nuorille tulisi tarjota maksuton kurssi, jossa nuoret oppisivat käyttämään alkusammutusvälineitä.

Tällä hetkellä nuoret eivät saa läheskään tarpeeksi osaamista alkusammutuksen tekemiseen huolimatta siitä, onko välineitä käytössä. Kurssin avulla nuoret osaisivat toimia tulipalon ollessa vielä pieni, jolloin tulipalo on vielä mahdollista sammuttaa alkusammutusvälineillä.

Mikäli nuoret saisivat koulutusta alkusammutukseen, myöskin tulipalojen aiheuttama materiaalinen tuho pienenisi. Tämä perustuu siihen, että pieni tulipalo ehdittäisiin sammuttaa ennen sen leviämistä suureksi tai ainakin hidastaa tulen leviämistä ennen palokunnan saapumista paikalle.

Antti Avoranta
Ruudin ydinryhmän jäsen 2017

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Aloite on kirjattu AHJO asiankäsittelyjärjestelmään diaarinumerolle HEL 2017-013871.

Kaupunginkansliassa asia on vireillä:

kaupunginsihteeri Anne Villeneuve

p. 09 31036045

anna.villeneuve (@) hel.fi


Kategoria:
Muut aloitteet

Kommentit

comments