Musiikkitapahtuma/festari Pihlajamäki/Pihlajisto/Viikki-alueella

Tämä aloite sai 11,8 prosentin kannatuksen alueemme RuutiBudjetti-prosessissa viime vuonna.

Musiikkitapahtuma/festari toisi alueelle lisää ihmisiä ja näin alue tulisi tunnetummaksi myös muille helsinkiläisille paremmin. Alueellamme voi joskus olla aika huono maine ja tämänlainen tapahtuma voisi muuttaa sitä ja jengi ei miettisi vain negatiivisia asioita alueestamme. Alueessamme on myös paljon hyviä puolia ja siksi olisi hienoa näyttää niitä musiikkitapahtuman avulla.

Musiikkitapahtuma/festari saisi nuoret liikkeelle ja heillä olisi jotain kivaa tekemistä, eikä vain ulkonaolemista ja muuta sellaista. Jos nuoret saataisiin myös osallistumaan tapahtuman tuottamiseen, moni nuori saisi siitä varmasti paljon positiivisia kokemuksia. Tapahtuman tuottaminen ja vaan siihen osallistuminenkin toisi monelle nuorelle varmasti myös hyviä muistoja teini-iästään. Nuoret pääsisivät myös tutustumaan muihin uusiin nuoriin, joita he eivät välttämättä muuten kohtaisi. Jos tapahtumaan saataisi vielä hyviä artisteja, pääsisi nuoret tapaamaan idoleitaan, mikä olisi tosi hienoa!

Sijainti:
Valtimontie, Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

9.5.2018 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen lausunto nuorten aloitteesta koskien musiikkitapahtumaa/festaria Pihlajanmäki/Pihlajisto/Viikki-alueelle

Aloitteessa ehdotetaan musiikkitapahtumaa/festaria Pihlajanmäki/Pihlajisto/Viikki-alueelle. Aloite on saanut 11,8 prosentin kannatuksen alueen RuutiBudjetti-prosessissa vuonna 2017. Aloitetta perustellaan muun muassa sillä, että musiikkitapahtuma/festari toisi alueelle lisää ihmisiä ja näin alue tulisi tunnetummaksi ja toisi esiin alueen hyviä puolia. Lisäksi aloitteessa tuodaan esiin muun muassa se, miten tapahtuma saisi nuoret liikkeelle ja toisi kivaa tekemistä. Aloitteessa toivotaan myös nuorten osallistamista tapahtuman tuottamiseen, josta moni nuori saisi varmasti positiivisia kokemuksia ja hyviä muistoja.

Toimenpiteet aloitteen pohjalta ovat lähteneen käyntiin ja tapahtuman suunnittelu yhdessä nuorten kanssa on aloitettu. Alustavan suunnitelman mukaan tapahtuma tullaan järjestämään Pihlajanmäki/Pihlajisto/Viikki-alueella elokuussa 2019, mikäli tarvittava rahoitus tapahtumalle saadaan järjestymään. Tapahtumalle kartoitetaan parhaillaan mahdollista paikkaa.

Aloitetta on käsitelty ja edistetty helsinkiläisnuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ja Helsingin nuorisoneuvoston järjestämässä AloiteAsema-tilaisuudessa 3.5.2018. Tilaisuudessa tapahtumaa oli ideoimassa kuusi nuorta, jotka jatkavat tapahtuman ideointia ja kehittämistä edelleen.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden tapahtumayksikkö sekä Viikin nuorisotyöyksikkö ovat sitoutuneet tukemaan aloitteen etenemistä ja auttamaan nuorten ryhmää tapahtuman suunnittelussa ja tuottamisessa.

Lisätiedot: Lea Packalen, toiminnanjohtaja, p. 09 310 89 084, lea.packalen@hel.fi


Kategoria:
Vapaa-aika ja harrastukset

Kommentit

comments