Mässa för kommande yrkesval

En mässa för högstadieungdomar (årskurs 7-9) som introducerar ungdomar till olika yrken.

På plats finns representanter från olika yrken (kock, städerska, lärare, polis, advokat, läkare, journalist, veterinär och andra intresserade arbetsplatser) som berättar hur vardagen i varje yrke ser ut. Här berättas även den ungefärliga lönen, arbetstider, hurdan utbildning och erfarenhet som behövs etc. Här presenteras även utrustning som används inom yrket, t.ex. veterinärens redskap och hur de används osv. Varje yrke har sin egen bås och här får man konkret prova på att arbeta på yrket.

Universitet och yrkesinstitut har flyers och info om sina utbildningsprogram som leder till dessa yrken.

Mässan vore ett samarbete mellan högstadierna och olika företag och sponsorer. Skolorna gör exkursioner till mässan tillsammans med eleverna. Eleverna har som uppgift att besöka t.ex 5/10 båsar där de får en stämpel. I slutet har man god på tid på sig att besöka det mest intressanta båset eller något man missat.

Önskemålet av ungdomarna vore att evenemanget skulle ordnas i Helsingfors (t.ex. i Mässentrum) och att det vore gratis. Evenemanget är tvåspråkigt, en del kan även gå på engelska.

Mässan ordnas under senhösten före högstadieelevernas gymnasieval.

En yrkesmässa skulle ta bort stress från ungdomar och göra dem mera självsäkra inför deras val gällande framtiden. Genom evenemanget har eleverna lättare att bestämma vilka ämnen de vill satsa på. Eleverna får inspiration och får information om yrken som de inte vetat att existerar.

13 ungdomar i högstadieåldern har varit med och gjort initiativet och deltar gärna i fortsatta planeringen.

Sijainti:
Helsingfors
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Initiativet är mottaget och under beredning

HEL 2019-001874


Kategoria:
Koulu ja opiskelu

Kommentit

comments