Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksen liikenne turvallisemmaksi

Koskelantien ja Mäkelänkadun risteys on ruuhka-aikoina vilkasliikenteinen, ja autot ajavat kovaa. Tien yli kulkee paljon lapsia, nuoria ja urheilijoita. Vaaratilanteita sattuu helposti. Risteystä olisi hyvä muuttaa turvallisemmaksi esim. laittamalla teille hidasteita ja herättimiä. Liikennevalojen yhteyteen voisi myös asentaa nopeusmittareita, jotka kertovat hymiöillä tai väreillä, ajaako autoilija sopivaa vai liian kovaa nopeutta.

Sijainti:
Koskelantien ja Mäkelänkadun risteys, Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Liikenne-ja katusuunnittelupalvelun lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta koskien Koskelantien ja Mäkelänkadun risteyksen turvallisuuden parantamista

HEL 2017-009923 T 08 01 01

Liitteenä 19.10.2017 Liikenne- ja katusuunnittelupäällikön lausunto

Lisätiedot Heidi Hellgren-Suomalainen, Liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118
heidi.hellgrensuomalainen(a)hel.fi

Reetta Putkonen
liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707


Kategoria:
Kaupunki ja kaupunkiympäristö

Kommentit

comments