Kollektivtrafiks förslag

Stort missnöje bland ungdomarna över de höga biljettpriserna. Vi tycker att HSL skall sänka sina priser (alla regioner) med 10% . För tillfället kostar en intern biljett 1.09€ med resekort och enkelbiljett kosta 1,60€. Ungdomarna skulle hellre betala om biljetten kostade mindre, vilket skulle leda till att man fick mindre böter och tog kollektivtrafiken oftare istället för andra fordon. Efter sänkningen skulle priserna vara 0,98€ för barn under 16 med resekort och med enkelbiljett 1,44€.

Trevlig fortsättning på våren!
Hälsar Julia, Norsen Cristian, Botby

Sijainti:
Helsingfors
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Helsingin kaupunki: Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto, Liikennesuunnitteluosasto 24.5.2017

Liikennesuunnittelupäällikkö

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausunto
kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, joka koskee joukkoliikenteen
lippujen hintoja.

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston
lausuntoa nuorten aloitteesta, jossa ehdotetaan, että joukkoliikenteen
lippujen hintoja tulisi alentaa 10 %:lla. Aloitteen tekijä toteaa,
että nuoret ovat tyytymättömiä joukkoliikenteen lippujen hintoihin ja
on sitä mieltä, että jos lippujen hinnat olisivat alemmat, joukkoliikennettä
käytettäisiin enemmän ja pummilla ajettaisiin vähemmän.
Aloitteen tekijä on aivan oikeassa siinä, että hinnan laskeminen lisäisi
joukkoliikenteen käyttöä. Joukkoliikenteen lippujen hintajouston on erilaisissa
tutkimuksissa todettu olevan noin -0,3. Tämä tarkoittaa sitä, että
jos hinnat nousevat 10 %:lla, niin matkustaminen vähenee 3 %:lla.
Vastaavasti myös toisin päin, hintojen laskiessa 10 %:lla, matkustaminen
lisääntyy 3 %:lla.

HSL:n matkalippujen hintoihin sisältyy jo nykyisin huomattava alennus.
Nykyisillä lippujen hinnoilla saadaan maksettua vain noin puolet joukkoliikennepalvelun
tuottamisen aiheuttamista kustannuksista. Toisen puolen
kustannuksista maksavat kunnat suoraan verovaroistaan. Lisäksi
lasten liput on hinnoiteltu niin, että hinta on puolet aikuisten lippujen
hinnasta. Hieman yksinkertaistaen voi siis sanoa, että lasten lipuilla
saadulla lipputuloilla katetaan noin 25 % joukkoliikenteen järjestämisen
kustannuksista eli alennusprosentti on 75.
Kuten aloitteen tekijä näyttää tietävänkin, Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä (HSL) päättää toimialueellaan noudatettavasta joukkoliikenteen
taksa- ja lippujärjestelmästä. Täten HSL myös määrittelee vuosittain
käytettävät lippujen hinnat. Tästä aloitteesta on pyydetty lausunto
myös HSL:ltä.

Lisätiedot
Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121
markku.granholm(a)hel.fi
Reetta Putkonen
liikennesuunnittelupäällikkö.


Kategoria:
Kaupunki ja kaupunkiympäristö

Kommentit

comments