Kaupunginvaltuustolle päätäntävalta nuorten aloitekäsittelyssä

Ruudin nuorten aloitejärjestelmä on idean tasolla todella mahtava: matalalla kynnyksellä kuka tahansa nuori voi tehdä aloitteen, joka kaiken kukkuraksi vielä pitää käsitellä. Tässä on eräs todella suuri ongelmakohta. Nykyisellään nuorten aloitteita käsitellessään Helsingin kaupunginvaltuustolla ei ole päätäntävaltaa varmistaakseen, että yksikään nuorten aloite oikeasti toteutuisi. Sen sijaan kaupunginvaltuusto voi tehdä toivomusponsia, jotka eivät lainkaan sido.

Aloitejärjestelmän toimivuus paranisi huomattavasti, jos tämä ongelmakohta korjattaisiin. Ehdotankin siis, että aloitteita käsitellessään Helsingin kaupunginvaltuusto voisi tehdä sitovia päätöksiä yksittäisten aloitteiden suhteen.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Asian käsittelynumero: HEL 2019-001727

Asia on vireillä ja valmistelussa: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi


Kategoria:
Muut aloitteet

Kommentit

comments