Ilmainen lähiseutumatkustaminen alle 17V.

Nuoret ovat köyhiä, eikä pysty maksaa bussilippuja itse. Tämän ikäiset ovat myös koulussa, eivätkä ehdi käydä töissä ja kaikilla ei välttämättä ole rahaa perheessä, joten tämä auttaisi paljon. Lukiolaisilla menee myös todella paljon rahaa kaikkeen muuhun jotka maksaa paljon esimerkiksi kirjat. Tämä myös lisäisi lasten ja nuorten välistä tasa-arvoa.

Kaikki eivät saa koululta bussilippua ja sekin eriarvoistaa nuoria paljon. Eikä koulun bussilipuilla voi liikkua kuin vaan ennen kello 18.

Kaikki matkat eivät myöskään ole turvallisia lapsille kävellä joten joskus julkiset vaan ovat parempi vaihtoehto.

Kouluillekin tulisi halvemmaksi kun ei tarvitse kustantaa lippuja ja koulut voisi käyttää nämäkin rahat paremmin esimerkiksi kirjoihin, luokkaretkiin tms. Koulujenkin budjeteista on leikattu.

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

17.4.2018

Lausuntopyyntö nuorten aloitteesta ilmaisesta lähiseutumatkustamisesta alle 17-vuotiaille

HEL 2018-002733 T 08 02 04

Helsingin kaupunginhallitus pyytää Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän lausuntoa nuorten aloitteesta, jossa esitetään ilmaista lähiseutumatkustamista alle 17-vuotiaille. Lausuntoa pyydetään 31.8.2018 mennessä.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi


Kategoria:
Päättäjämiitin toimenpiteet

Kommentit

comments