Heppatallialoite Fallkullaan

Hei!

Olemme Fallkullan kotieläintilalla käyviä nuoria, ja olemme kiinnostuneita parantamaan Fallkullan hevosten oloja ja helpottamaan nuorien ja työntekijöiden työtä. Lähdimme tekemään aloitetta, jonka päämääränä olisi saada paikalle uusi hevostalli.

Fallkullan hevostoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen toimintaan, joka perustuu hevosmiestaitoihin ja kykyyn oppia ja seurata hevosen käyttäytymistä laumassa sekä yksilönä. Sillä myös ehkäistään syrjäytymistä ja se tukee sosiaalista kasvua ja hyvinvointia. Hevostoiminta on hyvin suosittua Fallkullassa.

Nykyinen Fallkullan järjestely hevosten suhteen on se, että hevoset asuvat kahdessa pienessä tallissa. Nämä kaksi tallia ovat sisältä ahtaita ja pimeitä ja niitä on vaikea pestä. Talvella talleissa on todella kylmä ja kesäisin kuuma. Talleihin ei tule juoksevaa vettä ja talvisin vedet tuodaan navetasta asti. Tallit sijaitsevat kauempana navetasta ja hevosten laitumista. Tallien siivoaminen on hankalaa samoin nuorten ja ohjaajien järjestäytyminen kahteen eri talliin.

Nykyisissä talleissa ei voida varustaa tai harjata hevosia turvallisesti eikä pestä tai lääkitä niitä. Hevoset täytyy viedä tällaisia toimenpiteitä varten navettaan tai kentälle. Navetta on ahdas ja usein täynnä vierailevia ihmisiä. Lisäksi navetan katto on hyvin matala ja muut eläimet saattavat pelottaa hevosia. Hevoset varustetaan ja harjataan kentällä. Talvisin kenttä on jäinen, ulkona on kylmä ja sateessa ei ole mukava hoitaa hevosta. Myös uusien hevosten ostaminen on hankalaa, koska hevoset täytyy valita karsinan koon ja EU:n määräyksien mukaan ja nykyiset tallit täyttävät juuri ja juuri nämä vaatimukset.

Uusi talli täytyisi saada Fallkullaan, koska se helpottaisi hevosten oloja ja nuorten sekä työntekijöiden toimintaa. Uusi talli mahdollistaisi myös sen, että kaikki olisi samassa paikassa ja tilaa olisi enemmän. Hevoset olisivat kaikki samassa tallissa ja varusteet voitaisiin pitää tallissa. Sopiva tila uudeksi talliksi olisi lähempänä navettaa, lantalaa ja laitumia. Uuteen talliin olisi myös mahdollista saada juokseva vesi ja viemärit.

Uusi hevostalli on kaikkien nuorten toive Fallkullassa ja hevosten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Uusi hevostalli lisäisi myös nuorten hyvinvointia ja turvallista toimintaa hevosten kanssa.

Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Kirjattu dnrolle HEL 2017-011114

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707


Kategoria:
Vapaa-aika ja harrastukset

Kommentit

comments