Helsingin keskeisimmät kävelykadut ja torit tulee turvata tolpilla

Jalankulkijoiden turvallisuutta tulee mielestäni turvata paremmin Helsingin keskeisimmillä kävelykaduilla sekä toreilla. Sopiva ratkaisu voisi olla sähkötoimiset tolpat, jotka avautuvat tarvittaessa esimerkiksi hälytys- tai huoltoajoa varten. Parempaa jalankulkijoiden turvallisuutta ja tolppia tarvitsevia katu- tai torialueita ovat muun muassa Kolmen sepän patsaan -ympäristö, Aleksanterinkadun jalkakäytävät, Elielinaukio, Senaatintori sekä Tallinnanaukio.

Jani Alanen
Ruudin ydinryhmä

Sijainti:
Kantakaupunki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Lausuntopyyntö nuorten aloitteesta, jossa esitetään keskeisimpien
kävelykatujen ja torien turvaamista jalankulkijoiden kannalta
HEL 2017-004615 T 09 00 00

04.07.2017

Päätös

Pelastuslaitoksen lausunto koskien Ruudin ydinryhmän aloitetta kävelykatujen
ja torien turvaamisesta.

Helsingissä Kaupunkisuunnitteluviraston tehtävänä on vastata kaupunkisuunnittelusta myös liikenteen ajoesteiden suunnittelun ja toteutuksen
osalta. Pelastuslaitos antaa asemakaavavaiheessa lausuntoja mahdollisista
tarpeista muuttaa suunniteltuja ajoesteitä tai sijoittaa niitä toisaalle
ensihoidon ja pelastustoiminnan näkökulmasta. Pelastuslaitos pyrkii
yhteistyössä muiden virastojen ja viranomaisten kanssa varmistamaan
sen, että ajoesteiden ja muiden suojausten suunnittelussa huomioidaan
pelastusajoneuvojen kulut niin, ettei esteiden suojaava ja ohjaava vaikutus
kuitenkaan heikenny. Yleisötapahtumien yhteydessä poliisi antaa
tarkemmat ohjeet suojauksen rakentamisesta pelastuslaitoksen huomioidessa
pelastustoiminnan edellytysten varmistamisen.

Lisätiedot Anja Aatsinki, palotarkastaja, puhelin: 31030327
anja.aatsinki(a)hel.fi

Heli Kinnula
nuorisosihteeri
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707


Kategoria:
Kaupunki ja kaupunkiympäristö

Kommentit

comments