Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan nuorisotoimien yhteisen jäsenkortin hakemisen uudistaminen

Nuorisotoimien jäsenkortin hakemista tulee uudistaa siirtymällä vanhanaikaisesta paperisesta jäsenkorttilomakkeesta sähköiseen lomakkeeseen jäsenkortin hakemisen helpottamiseksi.

Tällä hetkellä nuorisotoimien jäsenkortti haetaan paperisella jäsenkorttilomakkeella, joka pitää tulostaa jassari.munstadi.fi -sivustolta tai hakea nuorisotalolta. Tulostaminen on yksinkertaista, mutta jokaisella nuorella ei ole mahdollisuutta siihen. Näin suurin osa nuorista hakeekin lomakkeen nuorisotalolta, vie lomakkeen täytettäväksi ja palauttaa lomakkeen toisella käyntikerralla. Tämä prosessi ei välttämättä ole kovin monimutkainen tai vaikea, mutta verrattuna sähköisen lomakkeen täyttämiseen ja sen käsiteltäväksi lähettämiseen muutamassa minuutissa, nykyinen prosessi on turhan pitkä.

Nuorisotoimien jäsenkortin hakemisen uudistaminen tekisi jäsenkortin hakemisesta yksinkertaisempaa, helpompaa ja nopeampaa. Lomakkeen lähettämisen jälkeen jäsenkortti lähetetään nuorelle kirjeitse tai nuori voi noutaa jäsenkortin nuorisotalolta.

Uuteen sähköiseen lomakkeeseen siirtyminen on myös kaupunkistrategian ja kunnianhimoisen digitalisaatio-ohjelman mukaista. Kaupunkistrategiassa mainitaan, että Helsingin tavoitteena on olla maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki. Kaupunki panostaa esteettömiin sähköisiin palveluihin sekä digitalisaation, tekoälyn ja robotisaation hyödyntämiseen. Sähköiset palvelut ovat ensisijaisia, ja ne ovat käytettävissä viikonpäivästä tai kellonajasta riippumatta. Palvelujen uudistamista jatketaan ja huolehditaan saavutettavuudesta, monialaisesta osaamisesta, yhden luukun periaatteen vahvistamisesta ja erilaisten asukasta lähellä olevien työmuotojen kehittämisestä. Helsingissä otetaan käyttöön sähköinen asiointi mahdollisimman laajasti. Nyt on aika siirtää nuorisotoimien jäsenkortin hakeminen digiaikaan.

August Kiattrakoolchai
Helsingin nuorisoneuvoston sihteeri

Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Asia on laitettu vireille ja valmistelussa diaarinumerolla HEL 2020-000075

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi
Heli Kinnula
suunnittelija
Kulttuurin ja vapaa-ajantoimiala, nuorisopalvelut
PL 5000, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
p. 09- 310 89 144, 041 -5121 707


Kategoria:
Vapaa-aika ja harrastukset

Kommentit

comments