Filosofia peruskouluihin valinnaiseksi oppiaineeksi

Lukiolaiset pääsevät opiskelemaan filosofiaa vähintään kahden pakollisen kurssin muodossa, mutta muut eivät pääse kokemaan filosofian opiskelun tuomia kokemuksia. Filosofia edistää nuorten itsenäistä, kriittistä ajattelua ja loogista päättelykykyä, jotka ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä työelämässä. Filosofian opiskelun on todettu parantavan oppimistuloksia erityisesti kaikista heikoimmassa sosioekonomisessa asemassa olevilla nuorilla. Filosofian kehittämät ajattelutaidot nimittäin helpottavat muidenkin aineiden oppimista.

Koska filosofian opiskelu on selkeästi hyödyllistä, Helsingin kaupungin on tarjottava sen opetusta peruskouluissa valinnaisena oppiaineena. Kustannukset tässä eivät olisi suuria, minkä takia filosofian tarjoaminen voisi pitkällä aikavälillä olla jopa taloudellisesti kannattavaa.

Antti Avoranta
Helsingin nuorisoneuvoston jäsen

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Vastaus:

Aloite on kirjattu diaarinumerolla:HEL 2019-000298

Asia on vireillä ja valmistelussa: Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi


Kategoria:
Koulu ja opiskelu

Kommentit

comments