Aloite koulujen välisestä #ilmastoidea -kampanjan järjestämisestä Helsingissä.

Nuorissa on kaupunkimme ja maamme tulevaisuus. Helsingissä on noin 26 000 13-17 vuotiasta nuorta, eli voi sanoa että kaupungissamme on 26 000 erilaista näkemystä, visioita ja ajatusta.
Ilmastonmuutos on meidän maapalloa uhkaava tekijä.
On sanomattakin selvää, että meidän on tehtävä päätöksiä ja konkreettisia asioita ilmastonmuutoksen estämiseksi. Jo pienetkin teot voivat olla suuria, sillä pienistä puroista kasvaa suuria jokia.

Nuoret ovat motivoituneita ilmastonmuutoksen estämiseksi, sillä me tulemme elämään tällä maapallolla vielä pitkän aikaa. Me nuoret haluamme säilyttää meille tämän arvokkaan maapallon, jossa me tulevaisuudessa voimme elää.
Hyvästä työstä palkitaan aina. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on hyvää työtä ja siihen työhön tulee osallistaa lisää nuoria ja ihmisiä.

Ehdotan, että Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen, kulttuuri- ja vapaa-ajan, sekä kaupunkiympäristön toimialat yhdessä käynnistävät #ilmastoidea -kampanjan, joka rohkaisee Helsingin peruskouluja ja lukioita tekemään erilaisia tekoja ympäristön puolesta.
Kampanjan tarkoituksena onkin rohkaista 26 000 helsinkiläisnuorta kehittämään erilaisia tekoja, jotka vähentävät ilmastonmuutosta.

Kampanjan aikana ne koulut jotka ovat osallistuneet kampanja kutsutaan kaupungintalolle järjestettyyn Helsingin nuorten ilmastomessuun, jossa he voivat esitellä oman koulunsa ympäristötekoja kaupunkilaisille ja muille nuorille. Parhaimmat ilmastoteot palkitaan mahdollisella stipendillä.
Ympäristöraati, joka koostuu 6-10 henkilöstä päättää lopulta parhaimmat ympäristöteot. Vähintään yksi raadin jäsenistä tulee olla Helsingin nuorisoneuvoston jäsen. Raadin jäseninä olisi hyvä olla henkilöitä, jotka tekevät työtä ilmastonmuutoksen- ja nuorisotyön parissa

Kampanjan tarkoitus ei ole pelkästään pyrkiä keksimään erilaisia tapoja estää ilmastonmuutosta tai luoda keinoja, jotka ovat ympäristöystävällisiä. Kampanjan tarkoitus on myös kasvattaa Helsingin nuorista aktiivisia kansalaisia ja osallistaa heitä tekemään asioita paremman yhteiskunnan ja maailman hyväksi.
Ruuti haluaa taata jokaiselle nuorelle vähintään yhden vaikuttamiskokemuksen vuodessa. Tässä on yksi konkreettinen vaikuttamiskokemus- ja tilaisuus tarjolla

Jim Koskinen
Nuorisovaltuutettu
Helsingin nuorisoneuvoston puheenjohtaja 2018
jim.koskinen.nuva@gmail.com

Helsingissä 8.12.2018

Sijainti:
Helsinki
Tila:
IN_PROCESS
Kategoria:
Muut aloitteet

Kommentit

comments