AloiteAsema keräsi nuoret yhteen kehittämään toimivaa Helsinkiä

Helsinkiläisnuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruuti järjesti yhdessä Helsingin nuorisoneuvoston kanssa AloiteAsema-tapahtuman, jossa nuoret edistivät yhdeksää nuorten hyvinvointia parantavaa aloitetta.

“Nuorissa on voimaa, kun olemme yhtenäisiä. Yksin on vaikeaa saada suurta muutosta aikaan”, totesi Helsingin nuorisoneuvoston puheenjohtaja Jim Koskinen, 17, heti AloiteAsema-tapahtuman aluksi.

Koskinen piti avauspuheenvuoron Ruudin nuorille järjestämässä vaikuttamistilaisuudessa. Ensimmäistä kertaa järjestetylle AloiteAsemalle saapui noin 60 innokasta nuorta, jotka halusivat edistää itselleen tärkeitä aloitteita.

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja Jim Koskinen piti AloiteAseman avauspuheenvuoron.

Tapahtumassa käsitellyt yhdeksän eri aloitetta oli valikoinut Helsingin nuorisoneuvosto Ruudin aloitejärjestelmästä, jonne kuka tahansa nuori saa jättää oman aloitteen. AloiteAsemalla aiheet vaihtelivat laajasti aina uudesta musiikkitapahtumasta nuorisotyön järjestämiseen.

Jokaista aloitetta käsiteltiin omassa työpajassaan, jota fasilitoivat Helsingin nuorisoneuvoston edustajat sekä aikuiset ohjaajat. Ryhmissä oli myös mukana jokaisen aiheen asiantuntijoita, kuten kaupungin henkilöstöä ja kaupunginvaltuutettuja. Heiltä nuoret saivat käytännön neuvoja esimerkiksi siihen, miten jokin asia etenee kaupungin virkakoneistossa.

Tärkeintä tapahtumassa oli, että nuoret pääsivät vaikuttamaan heille merkittäviin asioihin. Vaikuttamisen paikkojen tarjoaminen on Ruudin tärkeimpiä periaatteita.

“Ruudin tavoitteena on, että jokaisella helsinkiläisnuorella olisi ainakin yksi vaikuttamisen kokemus vuodessa. Tällaisessa tapahtumassa sen kokemuksen saa varmasti”, kertoo Helsingin nuorisoneuvostoon kuuluva 16-vuotias Tilda Lassila, joka fasilitoi työpajaa tyttöjen rohkaisemisesta rajojen rikkomiseen.

Vanhentuneet sukupuoliroolit romukoppaan

Tilda Lassila halusi ohjata tyttöjen rohkaisemiseen keskittynyttä työpajaa, koska kokee naisten oikeuksien edistämisen tärkeäksi. Työpajassa pohdittiin, miten perinteisiä sukupuolikäsityksiä ja -rooleja voisi rikkoa.

“Olen kovaääninen feministi. Tämä työpaja osuu siihen ytimeen, jossa Suomessakin on vielä tekemistä. Pitäisi pystyä muuttamaan asenteita ja niitä kirjoittamattomia sääntöjä, jotka liittyvät sukupuoleen”, Lassila sanoo.

Tilda Lassila (vas.) fasilitoi tyttöjen rohkaisemiseen keskittyvää työpajaa. Työpajassa ideoitiin muun muassa tyttöjä inspiroivia luentosarjoja.

Jokaisessa työpajassa laadittiin toimintasuunnitelma aloitteen edistämiselle. Suunnitelmaan kirjattiin mistä on kyse, mitkä ovat seuraavat askeleet, mitä apua tarvitaan ja ketkä edistämisessä ovat mukana. Toimintasuunnitelma syntyi myös Lassilan fasilitoimassa pajassa.

“Toivon, että mahdollisimman moni tämän päivän osallistujista jatkaisi aloitteen edistämistä. Niin saamme varmasti muutosta aikaan”, Lassila toivoo.

Poliitikko pääsi kuulemaan nuorten visioita

Ilmaista ehkäisyä käsitelleessä työpajassa oli mukana asiantuntijana vihreiden kaupunginvaltuutettu Reetta Vanhanen. Vanhanen on ammatiltaan lääkäri ja tehnyt itsekin aloitteen ilmaisesta ehkäisystä kaupunginvaltuustossa. Hän oli vaikuttunut nuorten taidoista käsitellä vaikeaa aihetta.

“Keskustelu oli hyvää ja avointa. Meidän poliitikkojen on tärkeää kuulla nuorilta itseltään, miten he kokevat asiat. Nyt sain esimerkiksi arvokasta tietoa siitä, missä nuorille voisi jakaa ilmaisia kondomeja”, Vanhanen sanoo.

Aloite ilmaisesta ehkäisystä kaikille alle 18-vuotiaille helsinkiläisille sai alkunsa 15-vuotiaiden Alina Mannisen ja Isla Vuorisen ajatuksista.

“Keksimme aloitteen, koska ehkäisyn hankkiminen voi olla nuorelle noloa tai siihen ei ole varaa. Sitten helposti jättää käyttämättä ehkäisyä, ja se on tosi huono asia”, Vuorinen ja Manninen kertovat.

AloiteAsemalla kaverukset seurasivat innolla, millaisia ajatuksia aloite herätti muissa nuorissa.

“Aluksi oli vähän hiljaista, mutta sitten kaikki alkoivat heitellä mielipiteitään. Oli kivaa, että aiheesta oli erilaisia mielipiteitä ja kaikkia kuunneltiin”, Vuorinen sanoo.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Reetta Vanhanen pääsi paikan päällä myös videohaastatteluun. Vanhanen oli asiantuntijana ilmaista ehkäisyä käsitelleessä työpajassa.

Eroon asuinalueiden stereotypioista

AloiteAsemalla oli myös paikkansa paikallisille aloitteille. Yhden aloitteen tavoitteena oli saada nuorille oma musiikkifestari Viikin, Pihlajiston ja Pihlajamäen alueelle.

“Onhan Viikki vähän kuollut paikka. Pihlajistolla ja Pihlajamäellä taas ei ole ihan paras maine, joten tällainen tapahtuma voisi murtaa ennakkoluuloja. Nuoret pystyisivät muodostamaan itse käsityksensä niistä, eivätkä kuuntelisi vain vanhempien juttuja”, sanoo työpajaa fasilitoinut Helsingin nuorisoneuvoston 14-vuotias Vivian Ljungqvist.

Nuoret lähtivät työpajassa liikkeelle käytännön asioista. He pohtivat, minkä ikäisille tapahtuma olisi suunnattu, keitä esiintyjiä nuoret haluaisivat nähdä ja millä aikataululla festari olisi mahdollista toteuttaa.

“Saimme paljon aikaan. Olen tosi ylpeä siitä, miten hienoja ideoita ja suunnitelmia syntyi”, Ljungqvist hehkuttaa.

Ruuti.net -sivuston kautta tulleet aloitteet käsitellään kaksi kertaa vuodessa kaupunginvaltuustossa. Viimeksi aloitteita käsiteltiin 25.4.2018 valtuuston kokouksessa, jossa Helsingin nuorisoneuvostolla oli ensimmäistä kertaa täysi puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Ruuti
5 kuukautta sitten

Kommentit

comments